Dokumentai

2014–2020 METŲ EUROPOS TERITORINIO BENDRADARBIAVIMO TIKSLO IR EUROPOS KAIMYNYSTĖS PRIEMONĖS PROGRAMŲ PROJEKTAMS VYKDYTI REIKALINGŲ PIRKIMŲ, ATLIEKAMŲ LIETUVOS ĮMONIŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANIZACIJŲ, NESANČIŲ PERKANČIOSIOMIS ORGANIZACIJOMIS PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ĮSTATYMĄ, TAISYKLĖS

Balandžio 16 d. 2021 m. Kategorija: Programos dokumentaiGalioja

Lietuvos įmonių, įstaigų ir organizacijų, nesančių perkančiosiomis organizacijomis pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, atliekamų 2014–2020 metų Europos kaimynystės priemonės programų projektams vykdyti reikalingų pirkimų aktualios taisyklės patvirtintos 2016 m. rugpjūčio 17 d. Vidaus reikalų ministro įsakymu Nr. 1V-569 "DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRO 2015 M. LIEPOS 17 D. ĮSAKYMO NR. 1V-561 „DĖL 2014–2020 METŲ EUROPOS TERITORINIO BENDRADARBIAVIMO TIKSLO PROGRAMŲ PROJEKTAMS VYKDYTI REIKALINGŲ PIRKIMŲ, ATLIEKAMŲ LIETUVOS ĮMONIŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANIZACIJŲ, NESANČIŲ PERKANČIOSIOMIS ORGANIZACIJOMIS PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ĮSTATYMĄ, TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO".

Nuoroda į pirkimų taisykles: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/43aa15d02fe311e598499e1e1ba6e454/tHSShcoWkE?jfwid=g979e5aub

Nuoroda į 2016 m. rugpjūčio 17 d. Vidaus reikalų ministro įsakymą Nr. 1V-569: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/cd7f77c064b511e688d29c6e5ef0deee

Nuoroda į 2015 m. liepos 17 d. Vidaus reikalų ministro įsakymą Nr.1V-561: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/43aa15d02fe311e598499e1e1ba6e454?jfwid=g979e5aub

 

Atsiuntimai: