NAUJIENOS

Europos Komisija sustabdė tarpvalstybinį bendradarbiavimą su Rusija

2022 / 03 / 16 :

Prasidėjus Rusijos karinei agresijai prieš Ukrainą, Europos Komisija (toliau - Komisija) sustabdė bendradarbiavimą su Rusija ir jos sąjungininke Baltarusija pagal Europos kaimynystės priemonės bendradarbiavimo per sieną programas ir Interreg Baltijos jūros regiono programą.

Tai reiškia, kad Rusijai ir Baltarusijai nebebus atliekami jokie tolesni mokėjimai. Nedelsiant stabdomas devynių 2014-2020 m. laikotarpio Europos kaimynystės priemonės bendradarbiavimo per sieną (toliau - EKP BPS) programų, kuriose dalyvauja Rusija ir Baltarusija, ir tarptautinės programos "Interreg Baltijos jūros regionas" įgyvendinimas. Bendras Europos Sąjungos finansavimas aštuonioms programoms su Rusija yra 178 mln. eurų. EKP BPS taisyklėse numatyta, kad bendradarbiavimas su išorės šalimis gali būti sustabdytas, jei pažeidžiama tarptautinė teisė, žmogaus teisės, demokratijos principai ir teisinės valstybės principai.

Bendradarbiavimas su abiem šalimis sustabdytas įgyvendinant taip pat ir naujojo 2021–2027 m. programavimo laikotarpio programas.

Lietuvos paramos gavėjai bus informuoti apie tolesnius veiksmus, kai tik Programos vadovaujančioji institucija turės išsamesnės informacijos.

Daugiau informacijos rasite čia.