THE DISCLAIMER

EN

This publication has been produced with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of <name of the Beneficiary> and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.

 

LT

Ši publikacija buvo parengta padedant Europos Sąjungai. Už publikacijos turinį atsako tik <paramos gavėjo vardas> ir jis negali būti laikomas atspindinčiu Europos Sąjungos požiūrį.