DOCUMENTS

1 June, 2021 Category: 2014-2020Valid

JOINT OPERATIONAL PROGRAMME (VERSION 2)

Valid version of the Joint operational Programme

10 July, 2020 Category: 2014-2020Valid

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2020/879

12 June, 2019 Category: 2014-2020Valid

DĖL VIDAUS REIKALŲ MINISTRO 2017 M. GRUODŽIO 11 D. ĮSAKYMO NR. 1V-855 „DĖL 2014–2020 M. EUROPOS KAIMYNYSTĖS PRIEMONĖS BENDRADARBIAVIMO PER SIENĄ PROGRAMŲ PROJEKTŲ LĖŠŲ IŠMOKĖJIMO IR ATASKAITŲ TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

10 May, 2019 Category: 2014-2020Valid

PRIVACY POLICY

10 May, 2019 Category: 2014-2020Valid

PRIVATUMO POLITIKA

JTS privatumo politika

11 October, 2018 Category: 2014-2020Valid

DĖL 2014–2020 M. EUROPOS KAIMYNYSTĖS PRIEMONĖS BENDRADARBIAVIMO PER SIENĄ PROGRAMŲ PROJEKTŲ LĖŠŲ IŠMOKĖJIMO IR ATASKAITŲ TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

Visą dokumentą ir ekonominės klasifikacijos formą rasitę paspaudę nuorodą

22 August, 2016 Category: 2014-2020Valid

STRATEGIC ENVIRONMENTAL ASSESSMENT

Strategic Environmental Assessment of the 2014-2020 ENI CBC Latvia-Lithuania-Belarus Programme

29 January, 2016 Category: RegulationsValid

ENI CBC IMPLEMENTING RULES

Commission Implementing Regulation (EU) No 897/2014 of 18 August 2014 laying down specific provisions for the implementation of cross-border cooperation programmes financed under Regulation (EU) No 232/2014 of the European Parliament and the Council establishing a European Neighbourhood Instrument

29 January, 2016 Category: RegulationsValid

ENI REGULATION (EU) 232/2014

Regulation (EU) No 232/2014 of the European Parliament and of the Council of 11 March 2014 establishing a European Neighbourhood Instrument

3 September, 2015 Category: 2014-2020Void

JOINT OPERATIONAL PROGRAMME

Joint Operational Programme.

Submitted to the European Commission on the 29th of June, 2015. Approved by the European Commission on the 17th of December, 2015.