Dokumentai

Birželio 4 d. 2019 m. Kategorija: Programos dokumentaiGalioja

2019 m. birželio 4 d. Vidaus reikalų ministro įsakymas Nr. 1V-514 "DĖL VIDAUS REIKALŲ MINISTRO 2017 M. GRUODŽIO 11 D. ĮSAKYMO NR. 1V-855 „DĖL 2014–2020 M. EUROPOS KAIMYNYSTĖS PRIEMONĖS BENDRADARBIAVIMO PER SIENĄ PROGRAMŲ PROJEKTŲ LĖŠŲ IŠMOKĖJIMO IR ATASKAITŲ TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO"

2014–2020 m. Europos kaimynystės priemonės bendradarbiavimo per sieną programų projektų lėšų išmokėjimo ir ataskaitų teikimo tvarkos aprašas, patvirtintas 2019 m. birželio 4 d. Vidaus reikalų ministro įsakymu Nr. 1V-514 "DĖL VIDAUS REIKALŲ MINISTRO 2017 M. GRUODŽIO 11 D. ĮSAKYMO NR. 1V-855 „DĖL 2014–2020 M. EUROPOS KAIMYNYSTĖS PRIEMONĖS BENDRADARBIAVIMO PER SIENĄ PROGRAMŲ PROJEKTŲ LĖŠŲ IŠMOKĖJIMO IR ATASKAITŲ TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO". Prieduose...

Liepos 14 d. 2016 m. Kategorija: Programos dokumentaiGalioja

Lietuvos ir Rusijos programos pagrindinis dokumentas, patvirtintas Europos Komisijos 2016 m. gruodžio 19 d.

Lietuvos ir Rusijos programos pagrindinis dokumentas, patvirtintas Europos Komisijos 2016 m. gruodžio 19 d.