NAUJIENOS

2-ASIS KVIETIMAS TEIKTI PARAIŠKAS BAIGĖSI!

2019 / 04 / 17 :

Iki nustatyto termino pabaigos – 2019 m. balandžio 17 d. 14:00 val. – 46 projektų paraiškos buvo pateiktos Jungtiniam techniniam sekretoriatui Vilniuje!

Daugiau informacijos apie gautas projektų paraiškas, prašomą Programos finansavimo sumą, populiariausius prioritetus ir dalyvaujančius partnerius pateiksime artimiausiu laiku.

Follow our website and Facebook for the latest news!

Naujienas sekite Facebook ir Programos interneto svetainėje!