INFORMACINIŲ RENGINIŲ POTENCIALIEMS PAREIŠKĖJAMS MEDŽIAGA

Vasario 1 d. Marijapolėje ir vasario 7 d. Klaipėdoje vyko 2014-2020 m. Lietuvos ir Rusijos bendradarbiavimo per sieną programos Jungtinio techninio sekretoriato organizuoti informaciniai renginiai potencialiems 1-ojo kvietimo pareiškėjams iš Lietuvos. Informacinių renginių medžiaga pateikiama žemiau:

Bendra informacija apie Programą

Paraiškos forma (pildymo instrukcijos)

Išlaidų tinkamumas finansuoti ir projekto biudžetas

Paraiškų teikimas, vertinimas ir atranka

Projektų įgyvendinimas

Viešinimas, informavimas ir komunikacija