Jautājumi un atbildes

POTENCIĀLO PIETEIKUMU IESNIEDZĒJU UZMANĪBAI!

Galveno atbalsta saņēmēju un atbalsta saņēmēju atbilstība - Vadlīniju pieteikumu iesniedzējiem un atbalsta saņēmējiem sadaļa 2.2.1 

Pieteikuma iesniegšana - Vadlīniju pieteikumu iesniedzējiem un atbalsta saņēmējiem sadaļa 2.3.3 

Tehniskās dokumentācijas prasības - Vadlīniju pieteikumu iesniedzējiem un atbalsta saņēmējiem sadaļa 2.3.4