DIDELI INFRASTRUKTŪROS PROJEKTAI

Pagal Programą yra remiami šie dideli infrastruktūros projektai:

1.1 PRIORITETAS "SOCIALINIŲ IR KITŲ PASLAUGŲ PRIEINAMUMO GERINIMAS PAŽEIDŽIAMOMS GRUPĖMS“ – 1 PROJEKTAS:

#

Projekto nr.

Pavadinimas

Pagrindinis paramos gavėjas

1

ENI-LLB-0-249

Šiuolaikinės etnokultūrinės aplinkos kūrimas Vilniaus Pranciškaus Skorinos gimnazijoje ir Lydos 4-ojoje valstybinėje vidurinėje mokykloje

Vilniaus Pranciškaus Skorinos gimnazija

 

4.1 PRIORITETAS "SIENOS KIRTIMO PROCESŲ EFEKTYVUMO DIDINIMAS" – 5 PROJEKTAI:

#

Projekto nr.  Pavadinimas  Pagrindinis paramos gavėjas

1

ENI-LLB-0-246

„Urbani–Silene“ (Latvijos ir Baltarusijos) pasienio kontrolės punkto modernizavimas

Baltarusijos Respublikos valstybinis muitinės komitetas
(Vitebsko skyrius)

2

ENI-LLB-0-247

Pabradės užsieniečių registracijos centro pastato statyba ir rekonstrukcija

Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

3

ENI-LLB-0-248

Telekomunikacijų infrastruktūros plėtra Baltarusijos ir Lietuvos pasienyje (BOMBEL-4)

Baltarusijos valstybės sienos komitetas

4

ENI-LLB-0-250

Medininkų pasienio kontrolės punkto modernizavimas

Pasienio kontrolės punktų direkcija prie Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos

5

ENI-LLB-0-251

„Paternieki“ (Latvijos Respublika) – „Grigorovščina“ (Baltarusijos Respublika) pasienio kontrolės punktų infrastruktūros gerinimas

Valstybės akcinė bendrovė „Valstybės nekilnojamasis turtas“, Latvijos Respublika

Detalus didelių infrastruktūros projektų sąrašas

Dideli infrastruktūros projektai atrenkami taikant tiesioginio paramos skyrimo procedūrą.

Gairės pareiškėjams ir paramos gavėjams dideliems infrastruktūros projektams (anglų k.)

Gairės pareiškėjams ir paramos gavėjams dideliems infrastruktūros projektams (neoficialus vertimas į lietuvių k.)

Priedai prie Gairių pareiškėjams ir paramos gavėjams dideliems infrastruktūros projektams (visi dokumentai anglų k.):

I priedas „Išsamios išlaidų tinkamumo finansuoti taisyklės“

II priedas „Išsamios viešųjų pirkimų taisyklės“

III priedas „Partnerystės pareiškimas“

IV priedas „Partnerystės sutarties šablonas“

V priedas „Pirkimų plano šablonas“

VI priedas „Prašymo dėl pakeitimų šablonas“

VII priedas „Perkėlimų biudžete lentelė“ (MS Excel)

VIII priedas „Pažangos ataskaitos forma“

IX priedas „Galutinės ataskaitos forma“

X priedas „Auditoriaus išlaidų patikrinimo ataskaita“

XI priedas „Mokėjimo prašymo forma“

XII priedas „Laikaraščio forma“

XIII priedas „Patvirtinimo raštų šablonas“

XIV priedas „Komunikacijos vadovėlis“

XV priedas „Finansinio identifikavimo forma“

XVI priedas „Projekto santraukos forma“

XVII priedas „Paraiškos forma“

XVII priedas Paraiškos formos I priedas „Detalus biudžetas“

XVII priedas Paraiškos formos II priedas „Detalus įrangos ir darbų aprašymas ir pagrindimas“

 

Didelių infrastruktūros projektų paraiškos formos pildymo instrukcijos