2-OJO KVIETIMO PROJEKTAI

2017 m. lapkričio 22 d. 2014–2020 m. Europos kaimynystės priemonės Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną programa paskelbė 2-ąjį kvietimą teikti projektų paraiškas. Paraiškas į viešąją įstaigą Jungtinį techninį sekretoriatą (Konstitucijos pr. 7, LT-09308, Vilnius) reikėjo pristatyti iki 2018 m. vasario 22 d. 12.00 val. (GMT +2). 

2-ojo kvietimo metu projektų paraiškos galėjo būti teikiamos pagal šiuos teminius tikslus ir prioritetus:

1. Socialinės įtraukties skatinimas ir kova su skurdu: 

             1.1. Socialinių ir kitų paslaugų prieinamumo gerinimas pažeidžiamoms grupėms;

             1.2. Užimtumo skatinimas per verslumą ir inovacijas.*

 2. Gero valdymo vietos savivaldos ir regionų lygmeniu stiprinimas:

             2.1. Vietos ir regioninių valdžios institucijų gebėjimų stiprinimas sprendžiant bendrus iššūkius;

             2.2. Visuomenės stiprinimas.

 3. Vietos kultūros skatinimas ir istorinio paveldo išsaugojimas:

            3.1. Kultūros bei istorinio paveldo ir tradicinių įgūdžių skatinimas ir išsaugojimas.