CALENDAR

GERI KAIMYNAI – ARTIMESNI, NEI GIMINĖS?

2019 / 09 / 06 / 16:00 Vytauto parkas, Birštonas

Kokia Lietuvos ir Latvijos, Lenkijos, Baltarusijos, Rusijos ir kitų pietinės Baltijos jūros pakrantės šalių kaimynystė šiandien – kiek pajudėjome per 15 metų, kai bendroms su kaimynais iniciatyvoms turime galimybę naudoti ir Europos Sąjungos (ES) paramą? Ar tinkamai ir tikslingai išnaudojame ES teikiamas galimybes kurti darnią kaimynystę – tvarius bei ilgalaikius ryšius tarp žmonių, bendruomenių, organizacijų, verslo, savivaldybių? O gal per pastaruosius pusantro dešimtmečio sukūrėme naujų „geležinių / informacinių / popierinių“ ir kitokių sienų? Kaip išvengti jų atsiradimo arba ką padaryti, kad jos nekliudytų kaimyniškiems santykiams?

Labai rimtai yra juokaujama, kad apie šalių ir tautų artumus galima spręsti pagal tai, kiek anekdotų yra sukurta apie kaimyninių šalies gyventojus. Kaip lietuviai mato savo kaimynus ir kaip mūsų tautiečius mato „artimajame užsienyje“? Kokie juokai ir stereotipai apie Lietuvą ir lietuvius egzistuoja kaimyninėse šalyse? Ar įžeidžiantys ir pašiepiantys, ar smagūs ir geranoriški? Ką Lietuva ir jos piliečiai turėtų padaryti (arba ko nedaryti), kad šie stereotipai gerėtų?

Atsakymų į šiuos klausimus ieškos žymūs Lenkijos, Latvijos, Baltarusijos ir Rusijos lietuvių kilmės visuomenės veikėjai:
• Vytautas Liškauskas – Lenkijos Punsko valsčiaus (kuriame apie 75 % gyventojų yra lietuviai) viršaitis. Šešis kartus išrinktas Punsko viršaičiu, per paskutinius rinkimus už jį balsavo 95,9 % rinkėjų;
• Romualdas Ražukas – medicinos mokslų daktaras, Latvijos visuomenės ir politikos veikėjas, antrasis valstybės atkūrimo sąjūdžio – Latvijos liaudies fronto pirmininkas, buvęs Latvijos tautų kultūros draugijų sąjungos generalinis sekretorius, buvęs Rygos, Jūrmalos dūmos, du kartus – Latvijos Seimo narys, buvęs Latvijos delegacijos Baltijos asamblėjoje pirmininkas, tris kartus – Baltijos asamblėjos pirmininkas, 2001–2002 m. Latvijos Seimo pirmininko pavaduotojas;
• Dr. Jovita Tirvienė – Birštono savivaldybės administracijos direktorė, politikos mokslų daktarė;
• Aleksas Bartnikas – Kaliningrado srities lietuvių kalbos mokytojų asociacijos pirmininkas. Jo iniciatyva kasmet vyksta Kaliningrado srities moksleivių lietuvių kalbos olimpiados, vaikų dainų festivalis, literatūrinės popietės, vasaros kūrybinės stovyklos;
• Maksimas Milta – Europos humanitarinio universiteto Komunikacijos ir plėtros skyriaus vadovas, aktyviai įsitraukęs į šiuolaikinės Baltarusijos visuomenės aktualijas.

Diskusiją moderuos Europos Komisijos atstovybės Lietuvoje vadovas Arnoldas Pranckevičius.

Diskusija vyks rugsėjo 7 d. 16.00 val.

Kviečiame dalyvauti diskusijoje ir kitose veiklose, organizuojamose Europos bendradarbiavimo programų palapinėje!

Renginys yra skirtas Europos bendradarbiavimo dienai paminėti.